Πολυσυνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY στη Θεσσαλονίκη
270622 www​.city​por​tal​.gr

Nan­otexnol­ogy 2022 Στη Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου
250622 www​.apodi​mos​-pal​mos​.com

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN περνά στην Ιστορία του ΑΠΘ για την καταπολέμηση της Covid 19
301221 www​.iatronet​.gr

Το ΑΠΘ “γράφει ιστορία” κατά του Covid 19
171221 www​.ygeia2​day​.gr

Δείτε εδώ την ψηφιακή έκδοση

11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry

The 11th Inter­na­tional Con­fer­ence & Exhi­bi­tion on Green Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Indus­try will take place on 1112 Octo­ber 2021 at the Divani Car­avel Hotel Athens, Greece.

The Inter­na­tional Con­fer­ence is orga­nized by the Hel­lenic Organic & Printed Elec­tron­ics Asso­ci­a­tion HOPE-​A (www​.hope​-​a​.com) and the Nan­otech­nol­ogy Lab LTFN (www​.ltfn​.gr).

This Inter­na­tional Con­fer­ence will bring together Key Indus­trial Play­ers, End-​Users, Entre­pre­neurs, Investors, Top-​class Sci­en­tists, Engi­neers, Pol­icy Mak­ers, Politi­cians and Rep­re­sen­ta­tives from the National, Euro­pean and Inter­na­tional Author­i­ties to dis­cuss, net­work­ing, make busi­ness and estab­lish the Strat­egy and Pol­icy for boost­ing the rapidly evolv­ing Green Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics hundred-​Billion euros Indus­try in Green Energy, Renew­able Tech­nolo­gies, Fuel Cells, Green Hydro­gen, Energy Autonomous Sys­tems, Light­ing, Elec­tron­ics and Com­mu­ni­ca­tions, Auto­mo­tive, Elec­tri­cal Vehi­cle, Build­ings, Smart Cities, Agri­cul­ture, Intel­li­gent Pack­ag­ing and Secu­rity, Health Care, Wear­ables, IoT, etc. con­tribut­ing to a Green, Dig­i­tal, Decar­bonized and Cir­cu­lar Econ­omy Soci­ety and Planet.

The top­ics to be dis­cussed include:

 • Flex­i­ble Organic & Printed Elec­tron­ics and Photonics
 • Green & Renew­able Energy
 • 3rd Gen­er­a­tion Photovoltaics
 • Bioen­ergy, Fuel Cells & Green Hydro­gen Generation
 • Energy Stor­age and Batteries
 • Flex­i­ble Light­ing and Displays
 • Energy and Light­ing for Smart Build­ings, Smart Cities, Auto­mo­tive, Green­houses, Health­care, IoT
 • Energy Autonomous sys­tems in Con­sumer Elec­tron­ics, Smart Pack­ag­ing, Tourism, Defence, etc.
 • Energy Pro­duc­tion and Energy Auton­omy in Agri­cul­ture and Food Production
 • 3D Print­ing Elec­tron­ics in Sys­tem Inte­gra­tion of Func­tional Prod­ucts and Solutions
 • Advanced mate­ri­als, Semi­con­duc­tors, Elec­trodes, High Bar­rier Mate­ri­als, Inks and Bioinks
 • Sen­sors, Biosen­sors in Wear­ables, IoT, Health, Agri­cul­ture, etc.
 • Man­u­fac­tur­ing, Nano-​Manufacturing and Processes of FPEs, Bio­Elec­tron­ics, etc
 • Smart Tex­tiles, Fash­ion and Wearables
 • Intel­li­gent and Smart Pack­ag­ing, Safety and Security
 • Machines, Tools, Lasers, Automa­tion Sys­tems, Robot­ics, Ana­lyt­ics and AI for Zero-​Defect Manufacturing
 • Machines and Tools for Dig­i­tal Trans­for­ma­tion of the Industry
 • FPEs in Green Deal and Decar­boniza­tion Global Activ­i­ties and Policies
 • Clus­ters and Asso­ci­a­tions in Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Worldwide
 • Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Entre­pre­neur­ial activities
 • Mar­kets, Fund­ing & Com­mer­cial­iza­tion Opportunities

Orga­nized by:

hopea logoltfn logo auth logo

Poster

11ice poster small

Down­load the poster from here.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
080721 www​.epikairo​.gr

Η επανάσταση της νανοτεχνολογίας στη ζωή μας
080721 www​.ert​news​.gr

Νανοτέστ και βιοαισθητήρες για την Covid –19/​3D εκτυπωμένα ανθρώπινα οστά [Φωτό]
060721 www​.iatronet​.gr

Θεσσαλονίκη: Καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές νανοτεχνολογίας στο 18ο συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY
030721 www​.seleo​.gr

Θεσσαλονίκη: Καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές νανοτεχνολογίας στο 18ο συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY
020721 www​.ert​news​.gr

Θεσσαλονίκη — NAN­OTEXNOL­OGY 2021: Από τέντες με φωτοβολταϊκά έως ανθρώπινα μέλη
080721 www​.voria​.gr

Ο Σ. Δανιηλίδης στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.grtimes​.gr

Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στηρίζει ο δήμος Νεάπολης — Συκεών
080721 www​.mak​thes​.gr

Ο δήμαρχος Νεάπολης-​Συκεών στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.gothess​.gr

Ο Σ. Δανιηλίδης στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.grtimes​.gr

Ρεκόρ συμμετοχών στο φετινό Θερινό Σχολείο Νανοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη
050721 www​.thes​ti​val​.gr

Ξεκινά στις 3 Ιουλίου το Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας
04÷07÷21 www​.michanikos​-online​.gr

Ξεκινά το Σάββατο 3 Ιουλίου το Διεθνές Συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY 2021
020721 www​.mak​thes​.gr

Με τη συμμετοχή 110 επιστημόνων το Nan­otexnol­ogy 2021 από 310 Ιουλίου
020721 www​.voria​.gr

NAN­OTEXNOL­OGY: Έρχεται το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας
020721 www​.new​money​.gr

Ξεκινά το Σάββατο 37 το Διεθνές Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας
010721 www​.grtimes​.gr

18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας — Tο NAN­OTEXNOL­OGY 2021 θα πραγματοποιηθεί 310 Ιουλίου
010721 www​.iatronet​.gr

Το μεγαλύτερο Συνέδριο Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη
300621 www​.lib​erta​-news​.gr

Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας — Ξεκινά το Σάββατο 3 Ιουλίου
300621 www​.insider​.gr

Έρχεται το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας NAN­OTEXNOL­OGY 2021
300621 www​.mak​thes​.gr

Στις 310 Ιουλίου το πολυσυνέδριο Nan­otexnol­ogy 2021 από το ΑΠΘ​
28÷06÷21 www​.epix​eiro​.gr

Στις 310 Ιουλίου το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας Nan­otech­nol­ogy 2021
280621 www​.euro2​day​.gr

Nan­otexnol­ogy 2021: Καινοτομίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο Διεθνές Συνέδριο
280621 www​.star​tup​per​.gr

Σημαντικά επιτεύγματα θα παρουσιαστούν φέτος στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας – Η Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία
170621 www​.bor​eiosel​las​.gr

Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Πολυσυνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY 2021
270521 www​.grtimes​.gr

Πως το Ευρωπαϊκό FF2S στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις
190621 www​.grtimes​.gr


Rapid tests με στόχο την ανίχνευση ασθενειών με όχημα τη νανοτεχνολογία-​New rapid test in Greece
200621 www​.news​nowgr​.com

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
190621 www​.naftem​po​riki​.gr

Πρωτοποριακά rapid tests και έξυπνοι ηλιακοί σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτων στο NANOTEXNOLOGY2021
170621 www​.par​al​lax​imag​.gr

Νανο-​τεστ αντισωμάτων για την CoViD-​19 — Δοκιμή στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας
160621 www​.iatronet​.gr

Rapid tests από τη νανοτεχνολογία για διάγνωση ασθενειών
160621 www​.euro2​day​.gr

Rapid tests με στόχο την ανίχνευση ασθενειών χάρη στη νανοτεχνολογία
150621 www​.news​beast​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.bahalonews​.gr

Διάγνωση ασθενειών με rapid test
150621 www.eidiseis.news

ΑΠΘ: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.pow​ergame​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.cap​i​tal​.gr

Κοροναϊός: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.in​.gr

Έρχονται γρήγορα τεστ ανίχνευσης και άλλων ασθενειών με βάση το rapid test για τον κορονοϊό
150621 www​.ert​news​.gr

Νano– rapid test, υπόσχεται πιο αξιόπιστη ανίχνευση του covid-​19
150621 www​.grtimes​.gr

NAN­OTEXNOL­OGY 2021: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.city​por​tal​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για διάγνωση ασθενειών μέσω της νανοτεχνολογίας
150621 www​.typos​thes​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.skai​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.dete​.gr

ΑΠΘ: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.pow​ergame​.gr

Κορωνοϊός: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.tovima​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.thess​press​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.ekirikas​.com

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.circogreco​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.cre​tal​ive​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.thes​ti​val​.gr

Ηλιακός Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και rapid tests
180621 www​.vor​eini​.gr

Σημαντικά επιτεύγματα θα παρουσιαστούν φέτος στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας – Η Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία
170621 www​.bor​eiosel​las​.gr

Στέγαστρο φόρτισης ΙΧ, ηλιακή στάση λεωφορείου και νανο-​τεστ για τον κορωνοϊό
160621 www​.euro2​day​.gr

Στέγαστρο φόρτισης ΙΧ, ηλιακή στάση λεωφορείου και νανο-​τεστ για τον κορωνοϊό
160621 ener​gy​press​.gr

ΑΠΘ – Νανοτεχνολογία: Συμμετοχή σε σπουδαία ευρωπαϊκά προγράμματα – Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών
150621 www​.thessto​day​.gr

ΑΠΘ-​Νανοτεχνολογία: Συμμετοχή σε σπουδαία ευρωπαϊκά προγράμματα –Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών
150621 www​.pel​lanews​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
120221 www​.vor​eini​.gr

Μάσκες με νανοφίλτρα και rapid test από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ
110221 www​.golden​news​.gr

Μάσκες με νανοφίλτρα και rapid test από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ
110221 www​.grtimes​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
110221 www​.atti​canews​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
110221 www​.newspe​dia​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας στην καταπολέμηση του κορονοϊού
110221 www​.think​free​.gr

REAL NANO. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
180121 www​.homo​science​.gr

Real Nano: Η βιομηχανική παραγωγή εισέρχεται στην εποχή της νανοτεχνολογίας (Video)
301220 www​.ert​.gr

Real Nano: Από το ΑΠΘ ο συντονισμός του έργου που αναμένεται να αλλάξει μια βιομηχανία δεκάδων δισ. ευρώ
231220 www​.star​tup​per​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
221220 www​.city365​.gr

[Η Ναυτεμπορική]: Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.multi​-news​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.mforo​texniki​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.sepe​.gr

Ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου «Real Nano», από τη Θεσσαλονίκη
211220 www​.ener​gyup​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.naftem​po​riki​.gr

Real Nano: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά το ερευνητικό έργο που θα παίξει σημαντικό ρόλο σε μια βιομηχανία δεκάδων δισ. ευρώ
211220 www​.news​beast​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου Real Nano
211220 www​.anali​tis​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου Real Nano
211220 www​.amna​.gr

REAL NANO: Το φιλόδοξο εργαλείο της Ψηφιακής Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών
201220 www​.vor​eini​.gr

ΑΠΘ: νανοφίλτρο για μάσκες που προστατεύει 99% από τον κορονοϊό
050121 www​.eco​press​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ
050121 www​.mak​thes​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ
050121 www​.thess​mou​.gr

What is the con­nec­tion between a sunbed that gen­er­ates energy from the sun or a bus stop where pas­sen­gers can charge their mobile phones and a uni­ver­sity research lab­o­ra­tory? The answer is Nan­otech­nol­ogy and the Lab for Thin Films — Nanobio­ma­te­ri­als — Nanosys­tems & Nanometrol­ogy (LTFN) of the Aris­to­tle Uni­ver­sity of Thes­sa­loniki. LTFN, a world-​class excel­lence entity in var­i­ous research fields with an expe­ri­ence of more than 25 years in Thin films Tech­nol­ogy and the fab­ri­ca­tion of advanced nano­ma­te­ri­als and nanopar­ti­cles has made a remark­able progress in trans­form­ing research into real-​life products.

Read the whole arti­cle here.


Source:
The fas­ci­nat­ing world of Nan­otech­nol­ogy & the LTFN Lab of the Aris­to­tle Uni­ver­sity of Thes­sa­loniki
301120 www​.greeknewsagenda​.gr

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας – ΑΠΘ: Μια “εστία” καινοτομίας και ανάπτυξης εταιρειών
161120 www​.star​tup​per​.gr

Αυξάνονται οι εξειδικευμένοι ερευνητές που παραμένουν στην Ελλάδα!
131120 www​.think​free​.gr

ΑΠΘ: Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας
091120 www​.par​al​lax​imag​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης ειδικευμένων επιστημόνων.
091120 www​.ther​mis​news​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης εξειδικευμένων επιστημόνων. Πώς από το BrainDrain φτάνουμε στο Brain­Gain
091120 www​.ava​ton​press​.gr

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ HIGH TECH ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
091120 www​.atti​canews​.gr

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης ειδικευμένων επιστημόνων
081120 www​.toman​i​festo​.gr

[Iatronet]: Πρωτοποριακές τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία
161020 www​.multi​-news​.gr

Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.poli​tispress​.gr

Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.vor​eini​.gr

Πρωτοποριακές τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία
161020 www​.iatronet​.gr

Πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία που έγινε στην Αθήνα
161020 www​.aire​tos​.gr

Τρεις καινοτόμες εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη διέπρεψαν στην Αθήνα
161020 www​.think​free​.gr

Πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία που έγινε στη Θεσσαλονίκη
161020 www​.ava​ton​press​.gr

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.atti​canews​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός αφιερωμένο στην Ψηφιακή Βιομηχανία, 12 και 13 Οκτωβρίου στο Divani Car­avel
131020 www​.ener​gy​press​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός αφιερωμένο στην Ψηφιακή Βιομηχανία
121020 www​.edes​saiki​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός για την Ψηφιακή Βιομηχανία
121020 www​.thess​bomb​.blogspot​.com

Η πρώτη έξυπνη στάση λεωφορείων ελληνικής εταιρείας
111020 www​.ecozen​.gr

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
081020 www​.elzoni​.gr

Έξυπνη στάση λεωφορείου φορτίζει τις ηλεκτρονικές μας συσκευές
071020 www​.par​al​lax​imag​.gr

Έξυπνη στάση, μάσκα με νανοφίλτρο και άλλες καινοτομίες μέσω νανοτεχνολογίας
071020 www​.voria​.gr

Καινοτόμα προϊόντα από ελληνικές εταιρείες παρουσιάζονται στην Αθήνα
071020 www​.think​free​.gr

(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥHOPEAΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19
021020 www​.amna​.gr

Ελληνική έξυπνη στάση λεωφορείων, νανομάσκες και αντισηπτικά με άρωμα μαστίχας
011020 www​.thess​bomb​.blogspot​.com

Στεντ ή μπαλονάκια από νανοΐνες με… μαστίχα Χίου σχεδιάζουν στο ΑΠΘ
070720 www​.news​beast​.gr

Νανοτεχνολογία ΑΠΘ: Αντισηπτικό αδρανοποιεί τον κορονοϊό
070720 www​.arthro​.gr

Μια εντυπωσιακή έκθεση νανοτεχνολογίας ξεκινά στη Θεσσαλονίκη
07-07-20 www​.par​al​lax​imag​.gr

Κορονοϊός: Επιστήμονες του ΑΠΘ δημιούργησαν καλλυντικό σπρέι που τον αδρανοποιεί
07/​07/​20 www​.fumara​.gr

Νανοτεχνολογία ΑΠΘ: Αντισηπτικό αδρανοποιεί τον κορονοϊό
07/​07/​20 www​.eth​nos​.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗNAN­OTEXNOL­OGY: ΣΠΡΕΙ ΧΕΡΙΩΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
07/​07/​20 www​.voria​.gr

Καλλυντικό σπρέι χεριών αδρανοποιεί τον κορονοϊό με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.news247​.gr

Θεσσαλονίκη: Δημιούργησαν καλλυντικό σπρέι που αδρανοποιεί τον κορωνοϊό
06/​07/​20 www​.pronews​.gr

Κοροναϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.tanea​.gr

Nan­otexnol­ogy 2020: Καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορωνοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.city​por​tal​.gr

[CNN Greece]: Κορωνοϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.multi​-news​.gr

Αντισηπτικό καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορονοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.elnews​.gr

Κοροναϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.in​.gr

Καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορονοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.amna​.gr

Θεσσαλονίκη– Nan­otexnol­ogy 2020: Έκθεση καινοτόμων προϊόντων
06/​07/​20 www​.polispost​.com

Nan­otexnol­ogy 2020: Εξυπνα προϊόντα από το… μέλλον με τεχνολογία made in Greece
30÷06÷20 www​.eth​nos​.gr

Page 1 of 4

All rights reserved. Copy­righted by BL Nanobio­med 20142022.
Joomla tem­plates by Joomlashine

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy