Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN περνά στην Ιστορία του ΑΠΘ για την καταπολέμηση της Covid 19
301221 www​.iatronet​.gr

Το ΑΠΘ “γράφει ιστορία” κατά του Covid 19
171221 www​.ygeia2​day​.gr

Δείτε εδώ την ψηφιακή έκδοση

11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry

The 11th Inter­na­tional Con­fer­ence & Exhi­bi­tion on Green Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Indus­try will take place on 1112 Octo­ber 2021 at the Divani Car­avel Hotel Athens, Greece.

The Inter­na­tional Con­fer­ence is orga­nized by the Hel­lenic Organic & Printed Elec­tron­ics Asso­ci­a­tion HOPE-​A (www​.hope​-​a​.com) and the Nan­otech­nol­ogy Lab LTFN (www​.ltfn​.gr).

This Inter­na­tional Con­fer­ence will bring together Key Indus­trial Play­ers, End-​Users, Entre­pre­neurs, Investors, Top-​class Sci­en­tists, Engi­neers, Pol­icy Mak­ers, Politi­cians and Rep­re­sen­ta­tives from the National, Euro­pean and Inter­na­tional Author­i­ties to dis­cuss, net­work­ing, make busi­ness and estab­lish the Strat­egy and Pol­icy for boost­ing the rapidly evolv­ing Green Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics hundred-​Billion euros Indus­try in Green Energy, Renew­able Tech­nolo­gies, Fuel Cells, Green Hydro­gen, Energy Autonomous Sys­tems, Light­ing, Elec­tron­ics and Com­mu­ni­ca­tions, Auto­mo­tive, Elec­tri­cal Vehi­cle, Build­ings, Smart Cities, Agri­cul­ture, Intel­li­gent Pack­ag­ing and Secu­rity, Health Care, Wear­ables, IoT, etc. con­tribut­ing to a Green, Dig­i­tal, Decar­bonized and Cir­cu­lar Econ­omy Soci­ety and Planet.

The top­ics to be dis­cussed include:

 • Flex­i­ble Organic & Printed Elec­tron­ics and Photonics
 • Green & Renew­able Energy
 • 3rd Gen­er­a­tion Photovoltaics
 • Bioen­ergy, Fuel Cells & Green Hydro­gen Generation
 • Energy Stor­age and Batteries
 • Flex­i­ble Light­ing and Displays
 • Energy and Light­ing for Smart Build­ings, Smart Cities, Auto­mo­tive, Green­houses, Health­care, IoT
 • Energy Autonomous sys­tems in Con­sumer Elec­tron­ics, Smart Pack­ag­ing, Tourism, Defence, etc.
 • Energy Pro­duc­tion and Energy Auton­omy in Agri­cul­ture and Food Production
 • 3D Print­ing Elec­tron­ics in Sys­tem Inte­gra­tion of Func­tional Prod­ucts and Solutions
 • Advanced mate­ri­als, Semi­con­duc­tors, Elec­trodes, High Bar­rier Mate­ri­als, Inks and Bioinks
 • Sen­sors, Biosen­sors in Wear­ables, IoT, Health, Agri­cul­ture, etc.
 • Man­u­fac­tur­ing, Nano-​Manufacturing and Processes of FPEs, Bio­Elec­tron­ics, etc
 • Smart Tex­tiles, Fash­ion and Wearables
 • Intel­li­gent and Smart Pack­ag­ing, Safety and Security
 • Machines, Tools, Lasers, Automa­tion Sys­tems, Robot­ics, Ana­lyt­ics and AI for Zero-​Defect Manufacturing
 • Machines and Tools for Dig­i­tal Trans­for­ma­tion of the Industry
 • FPEs in Green Deal and Decar­boniza­tion Global Activ­i­ties and Policies
 • Clus­ters and Asso­ci­a­tions in Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Worldwide
 • Flex­i­ble & Printed Elec­tron­ics Entre­pre­neur­ial activities
 • Mar­kets, Fund­ing & Com­mer­cial­iza­tion Opportunities

Orga­nized by:

hopea logoltfn logo auth logo

Poster

11ice poster small

Down­load the poster from here.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
080721 www​.epikairo​.gr

Η επανάσταση της νανοτεχνολογίας στη ζωή μας
080721 www​.ert​news​.gr

Νανοτέστ και βιοαισθητήρες για την Covid –19/​3D εκτυπωμένα ανθρώπινα οστά [Φωτό]
060721 www​.iatronet​.gr

Θεσσαλονίκη: Καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές νανοτεχνολογίας στο 18ο συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY
030721 www​.seleo​.gr

Θεσσαλονίκη: Καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές νανοτεχνολογίας στο 18ο συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY
020721 www​.ert​news​.gr

Θεσσαλονίκη — NAN­OTEXNOL­OGY 2021: Από τέντες με φωτοβολταϊκά έως ανθρώπινα μέλη
080721 www​.voria​.gr

Ο Σ. Δανιηλίδης στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.grtimes​.gr

Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στηρίζει ο δήμος Νεάπολης — Συκεών
080721 www​.mak​thes​.gr

Ο δήμαρχος Νεάπολης-​Συκεών στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.gothess​.gr

Ο Σ. Δανιηλίδης στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2021
080721 www​.grtimes​.gr

Ρεκόρ συμμετοχών στο φετινό Θερινό Σχολείο Νανοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη
050721 www​.thes​ti​val​.gr

Ξεκινά στις 3 Ιουλίου το Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας
04÷07÷21 www​.michanikos​-online​.gr

Ξεκινά το Σάββατο 3 Ιουλίου το Διεθνές Συνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY 2021
020721 www​.mak​thes​.gr

Με τη συμμετοχή 110 επιστημόνων το Nan­otexnol­ogy 2021 από 310 Ιουλίου
020721 www​.voria​.gr

NAN­OTEXNOL­OGY: Έρχεται το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας
020721 www​.new​money​.gr

Ξεκινά το Σάββατο 37 το Διεθνές Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας
010721 www​.grtimes​.gr

18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας — Tο NAN­OTEXNOL­OGY 2021 θα πραγματοποιηθεί 310 Ιουλίου
010721 www​.iatronet​.gr

Το μεγαλύτερο Συνέδριο Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη
300621 www​.lib​erta​-news​.gr

Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας — Ξεκινά το Σάββατο 3 Ιουλίου
300621 www​.insider​.gr

Έρχεται το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας NAN­OTEXNOL­OGY 2021
300621 www​.mak​thes​.gr

Στις 310 Ιουλίου το πολυσυνέδριο Nan­otexnol­ogy 2021 από το ΑΠΘ​
28÷06÷21 www​.epix​eiro​.gr

Στις 310 Ιουλίου το 18ο Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας Nan­otech­nol­ogy 2021
280621 www​.euro2​day​.gr

Nan­otexnol­ogy 2021: Καινοτομίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο Διεθνές Συνέδριο
280621 www​.star​tup​per​.gr

Σημαντικά επιτεύγματα θα παρουσιαστούν φέτος στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας – Η Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία
170621 www​.bor​eiosel​las​.gr

Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Πολυσυνέδριο NAN­OTEXNOL­OGY 2021
270521 www​.grtimes​.gr

Πως το Ευρωπαϊκό FF2S στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις
190621 www​.grtimes​.gr


Rapid tests με στόχο την ανίχνευση ασθενειών με όχημα τη νανοτεχνολογία-​New rapid test in Greece
200621 www​.news​nowgr​.com

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
190621 www​.naftem​po​riki​.gr

Πρωτοποριακά rapid tests και έξυπνοι ηλιακοί σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτων στο NANOTEXNOLOGY2021
170621 www​.par​al​lax​imag​.gr

Νανο-​τεστ αντισωμάτων για την CoViD-​19 — Δοκιμή στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας
160621 www​.iatronet​.gr

Rapid tests από τη νανοτεχνολογία για διάγνωση ασθενειών
160621 www​.euro2​day​.gr

Rapid tests με στόχο την ανίχνευση ασθενειών χάρη στη νανοτεχνολογία
150621 www​.news​beast​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.bahalonews​.gr

Διάγνωση ασθενειών με rapid test
150621 www.eidiseis.news

ΑΠΘ: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.pow​ergame​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.cap​i​tal​.gr

Κοροναϊός: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.in​.gr

Έρχονται γρήγορα τεστ ανίχνευσης και άλλων ασθενειών με βάση το rapid test για τον κορονοϊό
150621 www​.ert​news​.gr

Νano– rapid test, υπόσχεται πιο αξιόπιστη ανίχνευση του covid-​19
150621 www​.grtimes​.gr

NAN­OTEXNOL­OGY 2021: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.city​por​tal​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για διάγνωση ασθενειών μέσω της νανοτεχνολογίας
150621 www​.typos​thes​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.skai​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.dete​.gr

ΑΠΘ: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.pow​ergame​.gr

Κορωνοϊός: Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.tovima​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.thess​press​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.ekirikas​.com

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.circogreco​.gr

Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.cre​tal​ive​.gr

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τη διάγνωση ασθενειών αναπτύσσει η νανοτεχνολογία
150621 www​.thes​ti​val​.gr

Ηλιακός Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και rapid tests
180621 www​.vor​eini​.gr

Σημαντικά επιτεύγματα θα παρουσιαστούν φέτος στο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας – Η Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία
170621 www​.bor​eiosel​las​.gr

Στέγαστρο φόρτισης ΙΧ, ηλιακή στάση λεωφορείου και νανο-​τεστ για τον κορωνοϊό
160621 www​.euro2​day​.gr

Στέγαστρο φόρτισης ΙΧ, ηλιακή στάση λεωφορείου και νανο-​τεστ για τον κορωνοϊό
160621 ener​gy​press​.gr

ΑΠΘ – Νανοτεχνολογία: Συμμετοχή σε σπουδαία ευρωπαϊκά προγράμματα – Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών
150621 www​.thessto​day​.gr

ΑΠΘ-​Νανοτεχνολογία: Συμμετοχή σε σπουδαία ευρωπαϊκά προγράμματα –Rapid test για τη διάγνωση ασθενειών
150621 www​.pel​lanews​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
120221 www​.vor​eini​.gr

Μάσκες με νανοφίλτρα και rapid test από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ
110221 www​.golden​news​.gr

Μάσκες με νανοφίλτρα και rapid test από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ
110221 www​.grtimes​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
110221 www​.atti​canews​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της Υγείας
110221 www​.newspe​dia​.gr

Η συμβολή του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας στην καταπολέμηση του κορονοϊού
110221 www​.think​free​.gr

REAL NANO. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
180121 www​.homo​science​.gr

Real Nano: Η βιομηχανική παραγωγή εισέρχεται στην εποχή της νανοτεχνολογίας (Video)
301220 www​.ert​.gr

Real Nano: Από το ΑΠΘ ο συντονισμός του έργου που αναμένεται να αλλάξει μια βιομηχανία δεκάδων δισ. ευρώ
231220 www​.star​tup​per​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
221220 www​.city365​.gr

[Η Ναυτεμπορική]: Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.multi​-news​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.mforo​texniki​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.sepe​.gr

Ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου «Real Nano», από τη Θεσσαλονίκη
211220 www​.ener​gyup​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του Real Nano
211220 www​.naftem​po​riki​.gr

Real Nano: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά το ερευνητικό έργο που θα παίξει σημαντικό ρόλο σε μια βιομηχανία δεκάδων δισ. ευρώ
211220 www​.news​beast​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου Real Nano
211220 www​.anali​tis​.gr

Από τη Θεσσαλονίκη ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου Real Nano
211220 www​.amna​.gr

REAL NANO: Το φιλόδοξο εργαλείο της Ψηφιακής Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών
201220 www​.vor​eini​.gr

ΑΠΘ: νανοφίλτρο για μάσκες που προστατεύει 99% από τον κορονοϊό
050121 www​.eco​press​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ
050121 www​.mak​thes​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ
050121 www​.thess​mou​.gr

What is the con­nec­tion between a sunbed that gen­er­ates energy from the sun or a bus stop where pas­sen­gers can charge their mobile phones and a uni­ver­sity research lab­o­ra­tory? The answer is Nan­otech­nol­ogy and the Lab for Thin Films — Nanobio­ma­te­ri­als — Nanosys­tems & Nanometrol­ogy (LTFN) of the Aris­to­tle Uni­ver­sity of Thes­sa­loniki. LTFN, a world-​class excel­lence entity in var­i­ous research fields with an expe­ri­ence of more than 25 years in Thin films Tech­nol­ogy and the fab­ri­ca­tion of advanced nano­ma­te­ri­als and nanopar­ti­cles has made a remark­able progress in trans­form­ing research into real-​life products.

Read the whole arti­cle here.


Source:
The fas­ci­nat­ing world of Nan­otech­nol­ogy & the LTFN Lab of the Aris­to­tle Uni­ver­sity of Thes­sa­loniki
301120 www​.greeknewsagenda​.gr

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας – ΑΠΘ: Μια “εστία” καινοτομίας και ανάπτυξης εταιρειών
161120 www​.star​tup​per​.gr

Αυξάνονται οι εξειδικευμένοι ερευνητές που παραμένουν στην Ελλάδα!
131120 www​.think​free​.gr

ΑΠΘ: Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας
091120 www​.par​al​lax​imag​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης ειδικευμένων επιστημόνων.
091120 www​.ther​mis​news​.gr

Το καινοτόμο οικοσύστημα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης εξειδικευμένων επιστημόνων. Πώς από το BrainDrain φτάνουμε στο Brain­Gain
091120 www​.ava​ton​press​.gr

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ HIGH TECH ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
091120 www​.atti​canews​.gr

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας γίνεται πόλος έλξης ειδικευμένων επιστημόνων
081120 www​.toman​i​festo​.gr

[Iatronet]: Πρωτοποριακές τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία
161020 www​.multi​-news​.gr

Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.poli​tispress​.gr

Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.vor​eini​.gr

Πρωτοποριακές τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία
161020 www​.iatronet​.gr

Πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία που έγινε στην Αθήνα
161020 www​.aire​tos​.gr

Τρεις καινοτόμες εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη διέπρεψαν στην Αθήνα
161020 www​.think​free​.gr

Πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογίες παρουσιάστηκαν στο υβριδικό γεγονός για την ψηφιακή βιομηχανία που έγινε στη Θεσσαλονίκη
161020 www​.ava​ton​press​.gr

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Τρεις εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στην Αθήνα
161020 www​.atti​canews​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός αφιερωμένο στην Ψηφιακή Βιομηχανία, 12 και 13 Οκτωβρίου στο Divani Car­avel
131020 www​.ener​gy​press​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός αφιερωμένο στην Ψηφιακή Βιομηχανία
121020 www​.edes​saiki​.gr

Το πρώτο υβριδικό γεγονός για την Ψηφιακή Βιομηχανία
121020 www​.thess​bomb​.blogspot​.com

Η πρώτη έξυπνη στάση λεωφορείων ελληνικής εταιρείας
111020 www​.ecozen​.gr

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
081020 www​.elzoni​.gr

Έξυπνη στάση λεωφορείου φορτίζει τις ηλεκτρονικές μας συσκευές
071020 www​.par​al​lax​imag​.gr

Έξυπνη στάση, μάσκα με νανοφίλτρο και άλλες καινοτομίες μέσω νανοτεχνολογίας
071020 www​.voria​.gr

Καινοτόμα προϊόντα από ελληνικές εταιρείες παρουσιάζονται στην Αθήνα
071020 www​.think​free​.gr

(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥHOPEAΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19
021020 www​.amna​.gr

Ελληνική έξυπνη στάση λεωφορείων, νανομάσκες και αντισηπτικά με άρωμα μαστίχας
011020 www​.thess​bomb​.blogspot​.com

Στεντ ή μπαλονάκια από νανοΐνες με… μαστίχα Χίου σχεδιάζουν στο ΑΠΘ
070720 www​.news​beast​.gr

Νανοτεχνολογία ΑΠΘ: Αντισηπτικό αδρανοποιεί τον κορονοϊό
070720 www​.arthro​.gr

Μια εντυπωσιακή έκθεση νανοτεχνολογίας ξεκινά στη Θεσσαλονίκη
07-07-20 www​.par​al​lax​imag​.gr

Κορονοϊός: Επιστήμονες του ΑΠΘ δημιούργησαν καλλυντικό σπρέι που τον αδρανοποιεί
07/​07/​20 www​.fumara​.gr

Νανοτεχνολογία ΑΠΘ: Αντισηπτικό αδρανοποιεί τον κορονοϊό
07/​07/​20 www​.eth​nos​.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗNAN­OTEXNOL­OGY: ΣΠΡΕΙ ΧΕΡΙΩΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
07/​07/​20 www​.voria​.gr

Καλλυντικό σπρέι χεριών αδρανοποιεί τον κορονοϊό με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.news247​.gr

Θεσσαλονίκη: Δημιούργησαν καλλυντικό σπρέι που αδρανοποιεί τον κορωνοϊό
06/​07/​20 www​.pronews​.gr

Κοροναϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.tanea​.gr

Nan­otexnol­ogy 2020: Καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορωνοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.city​por​tal​.gr

[CNN Greece]: Κορωνοϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.multi​-news​.gr

Αντισηπτικό καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορονοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.elnews​.gr

Κοροναϊός: Σπρέι χεριών που αδρανοποιεί τον ιό δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ
06/​07/​20 www​.in​.gr

Καλλυντικό σπρέι χεριών κατά του κορονοϊού με τη χρήση νανοτεχνολογίας
06/​07/​20 www​.amna​.gr

Θεσσαλονίκη– Nan­otexnol­ogy 2020: Έκθεση καινοτόμων προϊόντων
06/​07/​20 www​.polispost​.com

Nan­otexnol­ogy 2020: Εξυπνα προϊόντα από το… μέλλον με τεχνολογία made in Greece
30÷06÷20 www​.eth​nos​.gr

Αντιπροσωπεία του δήμου Νεάπολης-​Συκεών στα άδυτα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του Α.Π.Θ.

Αναλυτική ενημέρωση από την επιστημονική ερευνητική ομάδα του καθηγητή Στ. Λογοθετίδη και ζωηρό ενδιαφέρον της διοίκησης του δήμου για αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής και των καινοτόμων εφαρμογών-​προϊόντων.
Σίμος Δανιηλίδης: Εντυπωσιακά τα βήματα προόδου της έρευνας του πανεπιστημίου της πόλης μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-​ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγή:
Αντιπροσωπεία του δήμου Νεάπολης-​Συκεών στα άδυτα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του Α.Π.Θ.
010620 dimosneapo​lis​-sykeon​.gr

nanotexnologia-episkepsi-01
nanotexnologia-episkepsi-07

Δημοσιεύτηκε σε:
020620 www​.aire​tos​.gr
020620 www​.newx​.gr
020620 www​.skglife​.gr
010620 www​.spee​dynews​.gr
010620 www​.otavoice​.gr
010620 www​.thes​.gr
010620 www​.dai​lythess​.gr
010620 www​.mak​thes​.gr
010620 www​.voria​.gr
010620 www​.katerini​press​.blogspot​.com
010620 www​.palo​.gr
010620 www​.typos​thes​.gr
010620 www​.spoil​ers​.gr
010620 www​.thessto​day​.gr
010620 www​.thes​ti​val​.gr
010620 www​.atti​canews​.gr
010620 www​.mag​das​news​.gr
010620 thess​news​.gr
010620 www​.grtimes​.gr
010620 www​.gothess​.gr

Page 1 of 4

All rights reserved. Copy­righted by BL Nanobio­med 20142022.
Joomla tem­plates by Joomlashine

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy